Hälsotester

För att kartlägga hur du mår och vad som behövs förändras är det nödvändigt att genomföra dessa enkla tester. Utifrån resultatet från testerna kan vi sedan ta fram justeringar för att rätta till dina brister. Till varje test ingår 20 minuter genomgång av testresultat samt diskussion kring vad som bör förändras. Testerna utförs antingen separat eller som komplett profil. 

  Test av långtidsblodsocker

  Testet ger en bra bild av hur dina blodsockernivåer har varit de senaste 3 månaderna genom att mäta HbA1c. Testet sker genom ett enkelt stick i fingret och du får resultatet några minuter senare. Testet visar hur bra din kropp kan hantera blodsockret. 
  I testet ingår genomgång av resultatet 
  Tidsåtgång ca 20min 

  Pris: 390:-

  Kolesterol

  Genom ett stick i fingret kan vi mäta hur mycket kolesterol som finns i ditt blodomlopp. Testet görs på fastande mage. Vi mäter Totalkolesterol, HDL Kolesterol, LDL Kolesterol, Triglycerider, Ketoner och Glukos. 
  I testet ingår genomgång av resultatet 
  Tidsåtgång ca 20min 

  Pris: 390:-

  Sub maximalt konditionstest

  Med konditionstestet kan vi mäta din fysiska hälsa. Du cyklar på en motionscykel medan vi med jämna mellanrum höjer belastningen. Under hela testet mäter vi din puls som ligger till grund för resultatet på testet. Med den insamlade pulsdatan kan vi räkna fram ditt Vo2max som i sin tur indikerar hur fysiskt tränad du är. 
  I testet ingår genomgång av resultatet 
  Tidsåtgång ca 30min 

  Pris: 590:-

  Vilometabolism

  Väljer du kombinationstestet gör du alla fyra tester + blodtryck till paketpris (kroppssammansättning är valfri). Med resultat från samtliga teVill du ha stenkoll på din vardagliga energiförbrukning är detta testet för dig. Vi mäter hur många kalorier i timmen din kropp förbrukar i vila varje timme. Du ligger stilla med masken på dig i 15 minuter. Med hjälp av dessa resultat kan vi sedan räkna fram din vardagliga förbrukning, vilket är väldigt relevant för dig som vill förändra din vikt. I och med att du då vet din vardagliga förbrukning är det enkelt att designa ett kostupplägg som förändrar din vikt. 

  · Få fram din energiförbrukning i vila
  · Beräkna din vardagliga förbrukning
  · Genomgång av dina testresultat
  · Rådgivning om hur du uppnår dina mål
  I testet ingår genomgång av resultatet 
  Tidsåtgång ca 45min + 20min genom gång och rådgivning 

  Pris: 590:-

  Kroppssammansättning

  Med ny teknik kan vi erbjuda en snabbare och billigare kroppsmätning av hög kvalitet där du får en detaljerad bild av din sammansättning av musklermassa och fettmassa på kroppen samt fördelningen mellan olika kroppsdelar. Testet görs med ultraljudsmätning och är både snabb och praktisk. 
  I testet ingår genomgång av resultatet 
  Tidsåtgång ca 15min 

  Pris: 390:-

  Testpaket

  Väljer du vårt testpaket väljer du ut 4 tester till paketpris + blodtryck. Med resultat från samtliga tester har vi verkligen chans att lägga upp en effektiv hälsoplan för dig. 
  I testet ingår genomgång av resultatet 
  Tidsåtgång ca 75min 

  Pris: 1290:-