Träningsprogram och Coaching

 

Vi skapar din helhetslösning

 

Oavsett vilket paket du väljer kan du förvänta dig ett upplägg som är helt anpassat efter dina mål, behov och förutsättningar. Vi har inga färdiga träningsprogram som vi ger ut utan allting är helt individanpassat. Våra coacher har förutom egen erfarenhet av konditionsträning på högsta nivå även lång erfarenhet av coaching och dessutom en gedigen idrottstränarutbildning i ryggen. 

Månadsprogram

Månadsprogram är för dig som vill ha ett träningsprogram skrivet utefter din bakgrund, dina träningsmöjligheter och dina mål. I ett första skede kartlägger vi vem du är, vart du står idag och vart du vill komma. Du väljer själv om vi gör detta via frågeformulär, över telefon eller i 30Ks träningscenter i Skövde. Uppföljning sker var tredje månad via mail.

Du får: 
· Inledande konversation och kartläggning av din träningsprofil
· Individuellt anpassat träningsprogram efter dina mål och förutsättningar
· Web- och appbaserad träningsdagbok
· Uppföljning via mail var 3:e månad

Pris: 490kr/månad (minst 3 månader)


Coaching Light

För dig som vill komma igång ordentligt och få mycket hjälp med alla nya moment i början. När du har kommit igång med din träning ligger störst fokus på ett bra och genomtänkt träningsprogram efter dina mål och förutsättningar. Vill du ha möjlighet till ändringar och anpassningar med kort varsel rekomenderar vi Coaching PRO. Samma sak om du även känner att du vill ha hjälp med rådgivning kring vilka tävlingar du ska köra, material, nutrition mm.

Du får:

 • 60min uppstartsamtal 
 • Fri mail/SMS/messenger kontakt under första månaden
 • Månadsvis träningsprogram helt anpassat efter dig och dina behov
 • Avstämning via mail 1-2 gånger per månad
 • Web- och appbaserad träningsdagbok
 • Din tränare läser av din träningsdagbok inför varje ny period
 • 50% rabatt på gymmedlemskap

Pris: 990kr/månad (minst 3 månader)


Coaching PRO

Coaching PRO innebär att du har chansen att verkligen bli behandlad som ett proffs. Du har regelbunden kontakt med din tränare via telefon, samtal online eller mail. Du kan förvänta dig svar inom 24h. Din tränare följer även din träningsdagbok och har då möjlighet att justera schemat mitt i veckorna eller upptäcka tendenser till sjukdom eller överbelastning. Ditt träningsprogram uppdateras kontinuerligt med hänsyn till hur din träning går. Utöver hjälp med själva träningsprogrammet ingår här även rådgivning till allt som är runomkring din träning och tävlingarna. Du får även gratis gymmedlemskap på gymmet och 50% rabatt på tester och bikefit.

 • Du får:
 • Minst 60min inledande samtal utifrån ifyllt frågeformulär
 • Årsplanering med genomtänkta periodiseringar
 • Individuellt anpassat träningsprogram
 • Rådgivning kring tävlingsplanering
 • Rådgivning kring nutrition
 • Rådgvning kring materialval
 • Fri mail/SMS/messenger kontakt med svar inom 24h
 • Möjlighet till avstämningsmöte 1 gång/månad (30-60min efter behov)
 • Praktisk genomgång av alla styrkeprogram
 • Din tränare läser noggrant av din träningsdagbok och kan se tendenser till sjukdom, överbelastning mm
 • Gymkort – Fri tillgång till gymmet och all gruppträning
 • 50% rabatt på Fystester och Bikefit

Pris: 1990kr/månad (minst 3 månader)

Träningsgrupp AG - Triathlon

Vill du vara med i en träningsgrupp med möjlighet till en utvecklande miljö med bästa möjliga förutsättningar för att nå dina mål i triathlon? Vi har bakat in det som du behöver under träningsåret för att få till så bra och exakt träning som möjligt. Du behöver inte vara elit men du behövar ha en stark ambition om att vilja utvecklas. 

Gruppen har bara 10 platser och är säsongsbaserad från 1:a oktober till 31:a aug. Skicka din ansökan till info@30k.se så kontaktar vi dig. Vi vill ha en bra samansättning på gruppen så därför tar vi ut de som vi tror passar bäst ihop.

Du får:

 • Coaching Light (värde 990kr/mån) med Stefhan Andersen som tränare
 • Gymmedlemskap silver (värde 299kr/mån)
 • Ett ledarlätt simpass/vecka i grupp på hyrda banor i Arena Skövde (90min, okt-maj)
 • Ett ledarlett cykel och löppass per vecka
 • 6 stycken ledarledda specialpass (växlingsträning, OW, mm)
 • Bikefit 3D (2 cyklar, värde 1390kr)
 • Traithlontest (tröskel + vo2max i cykel + löp, värde 1690kr)
 • Föreläsning i träningslära och träningsbegrepp
 • Föreläsning i nutrition kopplat till träning och tävling
 • Praktisk genomgång av styrketräningsprogrammen
 • Inledande screening av vår sjukgymnast i skadeförebyggande syfte
 • Möjlighet att medverka på en mängd gemensamma pass i grupp (ej ledarledda)

Pris: 1490kr/månad med coaching light (värde över 20 000kr)

Elitegrupp - Triathlon

Den här gruppen är tll för dig som sattsar fullt ut på triathlon och vill få bästa möjliga förutsättningarna för att utvecklas. Här ingår allt och stort fokus ligger på att den dagliga träningen ska ske med så bra kvalité som möjligt. Det innebär att vi har minst 8 ledarledda pass/vecka, tät kontkat med tränaren (Stefhan Andersen) samt fri tillgång till de tester och lokaler som det finns behov av. 

Du får:

 • Coaching med individuellt träningsprogram
 • Coachingsamtal varje vecka
 • Fri tillgång till 30K:s gym
 • 3 ledarledda simpass/vecka i hyrda banor i Arena Skövde (90min)
 • 2 ledarledda cykelpass/vecka (inomhus på 30K på vintern)
 • 2 ledarledda löppass/vecka
 • 1 ledarlett styrkepass per vecka på 30K:s gym
 • Fri tillgång till kontinuerlig Bikefit med 3D kamera
 • Fri tillgång till tester (Laktat, VO2max mm)
 • Specialpass efter behov (Växlingsträning, träningstävlingar mm)
 • Tränare som närvarar och assisterar på utvalda tävlingar under året
 • Fri tillgång till sjukgymnastik

Pris: maila till stefhan@30k.se

Möjlighet till ungdomsstipendier/sponsring

Träningsgrupp - MTB

Vill du vara med i en träningsgrupp med möjlighet till en utvecklande miljö med bästa möjliga förutsättningar för att nå dina mål i MTB? Vi har bakat in det som du behöver under träningsåret för att få till så bra och exakt träning som möjligt. Gruppen riktar sig till dig som har höga ambitioner inom MTB XCO eller XCM.

Gruppen har 9 platser och är säsongsbaserad från 1:a oktober till 31:a april. Skicka din ansökan till info@30k.se så kontaktar vi dig. Vi vill ha en bra samansättning på gruppen så därför tar vi ut de som vi tror passar bäst ihop.

Du får:

 • Coaching Light (värde 990kr/mån) med Stefhan Andersen som tränare
 • Gymmedlemskap silver (värde 299kr/mån)
 • Ett cykelpass (intervaller) per vecka
 • 6 stycken ledarledda specialpass (teknikträning, träningstävling mm)
 • Bikefit 3D (2 cyklar, värde 1390kr)
 • Fystest (tröskel + vo2max + peak power värde 1390kr)
 • Föreläsning i träningslära och träningsbegrepp
 • Föreläsning i nutrition kopplat till träning och tävling
 • Praktisk genomgång av styrketräningsprogrammen
 • Inledande screening av vår sjukgymnast i skadeförebyggande syfte
 • Möjlighet att medverka på en mängd gemensamma pass i grupp (ej ledarledda)

Pris: 990kr/månad